VIDEO – tvorím obrazec Sri Jantra, ktorý vám pomáha v pozitívnej energii tak, ako moje šperky

Šrí Jantra, je jeden z nastarších komplexných geometrických útvarov ľudstva, je odhadovaná na viac ako 12.000 tisíc rokov. V indii je používaná tisíce rokov pri meditácii a pobožných rituáloch, momentálne sa dostala do okruhu záujmov vedcov rôznych oblastí.

Americký fyzik Patrick Flanagan vychádza z toho, že je jej energetické pôsobenie v jemnohmotnej sfére je také veľké ako v 70 krát väčšej pyramídnej konštrukcii. Podľa toho by 3 cm veľká Šrí Jantra mala silnejší účinok ako 2 m veľká pyramída. Jej neobyčajné energetické pôsobenie je založené na jej presnom geometrickom prevedení. Geometria Šrí Jantry, ktorá je kľúčová pre jej pôsobenie, vykazuje zaujímavé matematické súvislosti, ktoré poukazujú na vysokú úroveň vývinu staroindickej kultúry v oblasti prírodných vied.

Šrí Jantra reprezentuje najvyššiu energiu, univerzálnu alebo kozmickú energiu. Je najznámejšia a najfascinujúcejšia zo všetkých jantier a obasahuje 5 do seba zapadajúcich trojuholníkov smerom dole a 4 smerom hore. Spojenie piatich Yoni-trojuholníkov (symbol ženskej energie) ukazujúcich smerom dole so štyrmi trojuholníkmi ohňa (symbol pre mužskú energiu) ukazujúcich smerom hore, je známe ako Navayoni (9 yonis) čakra. Jeden ženský trojuholník zostáva v strede nazvyš; je to Šakti nevyjadreného absolútna. Tak, ako tento posledný trojuholník hladá svoj ekvivalent, tak hľadá duša v univerze seba.

Sri Jantra Silvia

Sri Jantra Silvia

Symbolizuje v indickej náuke božiu silu, ktorá spôsobila vznik a vývoj univerza, jednotu síl ducha a hmoty. Sú považované ako tradičné nástroje komunikácie medzi nami ľuďmi a svetom bohov.

A mne už po troch dňoch intenzívneho kreslenia visí na stene 🙂

Komentáre